การมี บัตรเครดิต ไว้เพื่อใช้จ่ายได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ดี แต่มันก็จะดีสำหรับผู้ที่มีรายได้ค่อนข้างมากเท่านั้น เพราะสามารถที่จะชำระคืนผู้ให้บริการได้ และไม่มีผลกระทบอะไรกับเสถียรภาพทางการเงิน การที่จะสมัครบัตรเครดิต เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองนั้น จึงเป็นความคิดที่ผิด เพราะจะทำให้หนี้สินที่จะเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อชีวิตของคุณมากเนื่องจากว่า การทวงเงินของผู้ให้บริการนั้นจะทำให้คุณไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความ สุข จึงควรคิดให้ดีก่อนที่จะ สมัครบัตรเครดิต มาใช้ แต่หากมีความต้องการจริงๆก็ควรที่จะรู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองให้ได้ เพราะเมื่อมีบัตรเครดิต อยู่ในกระเป๋าแล้วก็อาจจะรูดเพลินจนลืมไปว่าต้องชำระ คืนในวันครบรอบบิล ซึ่งหากว่าไม่สามารถชำระคืนได้ก็จะทำให้เสียประวัติทางด้านการเงินของคุณเองอีก

ซึ่งในอนาคตคุณอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องกู้เงินมากกว่าการสมัครบัตรเครดิต ครั้งนี้ก็เป็นไปได้ บางครั้งการสมัครบัตรเครดิต จึงไม่ใช่ทางออกเดียวที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านการเงิน ที่มีอยู่ได้ แต่วิธีต่างๆนั้นมีมากมายโดยที่คุณเองนั้นไม่ต้องเป็นหนี้เพิ่ม เช่น ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น หาวิธีสร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเองซึ่งก็เป็นวิธีที่จะทำให้คุณเลิกคิดที่จะ สมัคร บัตรเครดิตเลยก็ได้ ข้อนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของท่านเองว่า ท่านสามารถควบคุมการใช้บัตรของท่านได้ถูกวิธีหรือไม่ หากท่านมีการใช้วงเงินเกินการชำระคืนของท่านการมี บัตรเครดิต ก็เป็นดาบ 2 คมเช่นกัน ดังนั้นเมื่อท่านมี บัตรเครดิต ท่านควรมีวิธีการบริหารการใช้จ่ายอย่างถูกวิธี เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงินของตัวท่านเอง

Site Footer